19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak belirtilir. Emin olun daha “19 Mayıs” tarihinde neler olduğunu, neden kutladığımızı bilmeyenlerin varlığına şahit olmam, benim için ayrı bir utanç konusudur. Ancak ortada bir kaos var. Çünkü yaşanılan bu cehaletin temel sebebi, esasen okumamak olmasına rağmen bu açığın kapatılması için de yöntem yine yazılı mecradan geliyor olmasıdır. Ama ne yapalım ki en azından bir ümit, bir yerlerden başlanmalı. Cehaletimizin boyutlarını anlamak için illaki böyle bir sebebe bağlamak da haksızlık olur belki.  Ama bu topraklar, bu coğrafya, bu azıcık cehaleti bile kaldıracak yapıda değildir. Ki bu gözler gökyüzündeki Ay’ın ne olduğunu merak etmemiş koca koca adamlar görmüşken, bu konuya haksızlığı işte bu noktada yaptığımı düşünüyorum.

Bu bağlamda şanlı bayrağımızın, şehit kanına yansımış Ay-Yıldız’ın tasvir edildiğini ben nasıl anlatayım? Bu bilince sahip olmayandan, milli bilincinin varlığını da aramak da haksızlık sayılmaz mı? Şimdi konuyu biraz ileriye taşıyıp, orada Ay-Yıldız olarak tasvir edilenin aslında Ay ve Venüs gezegeni olduğunu dile getirsek, şakulümüz hepten kaymış olamayacak mı?

Temsili Bandırma Vapuru (Samsun)

“Köhne vapur öğleden sonra demir aldı. (16.05.1919) Yıpranmış yorgun Bandırma çıktığı kutsal yolculuğun, yeni bir ulusun doğumunun, kendisine bağlı olduğunu biliyormuşçasına denizi yutmaya başladı.”

Mütercimler, Bu vatan Böyle Kurtuldu “Onlar Bizim İçin Öldüler” 8.Baskı s.165

Neyse konumuza dönelim, yılımız 1919. Mayıs ayının 19 u. Sabahın erken saatlerinde Samsun limanına usulca bir gemi yanaştı. Gemide;

 • Gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu ve 21 kişi mürettebat
 • Mustafa Kemal ve 18 Yolcu Toplam 41 kişi
  1. Albay Refet Bey (General Bele) (III. Kolordu Komutanı Kurmay)
  2. Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (DİRİK) (Müfettişlik Kurmay Başkanı)
  3. Dr. Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN) (Müfettişlik Sağlık Başkanı)
  4. Kurmay Yarbay Mehmet Ârif Bey (AYICI) (Müfettişlik Kurmay Başkan Yardımcısı)
  5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (GEREDE) (Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü)
  6. Topçu Binbaşı Kemal Bey (DOĞAN) (Müfettişlik Topçu Komutanı)
  7. Dr. Binbaşı Refik Bey (SAYDAM) (Müfettişlik Sağlık Baş Yardımcısı)
  8. Yüzbaşı Cevad Abbas (GÜRER) (Müfettişlik Başyaveri)
  9. Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY) (Müfettişlik Erkânı Harbiye Mülhakı)
  10. Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE) (Müfettişlik Erkânı Harbiye Mülhakı)
  11. Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV) (Müfettişlik Emir Subayı)
  12. Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY) (Müfettişlik Karargâh Komutanı)
  13. Üsteğmen Hayati (Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri)
  14. Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI) (Refet Bele’nin Emir Subayı)
  15. Üsteğmen Abdullah (KUNT) (Müfettişlik İaşe Subayı)
  16. Teğmen Muzaffer (KILIÇ) (Mustafa Kemal’in Emir Subayı)
  17. Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS) (Şifre Kâtibi)
  18. Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV) (Şifre Kâtibi Yardımcısı)

41 kişi tüm dünya tarihine imzasını atacak bir yolculuğu tamamlamıştır. Ancak Türk Milletinin aziz yolculuğu daha yeni başlamıştır.

Ne Damat Ferit ne İngilizler ne de Karadeniz’in azgın dalgaları Mustafa Kemal’in gidişini durdurabildi. Bandırma Vapuru her an alabora olma tehlikesi içinde dalgalarla boğuşa gidişe yol almıştı. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü saat 06.00’da sabahın serinliğinde Samsun önünde demir atıldı. Yaşlı yıpranmış tekne başardığı tarihi olaydan habersiz sakin ve sessizdi.

Mustafa Kemal Paşa çoktan tıraş olmuş, giyinmiş ve güverteye çıkmıştı. Biraz sonra gemiye bir sandal yanaştı. Gelen Kurmay Binbaşı Mahmut Ekrem’di. Paşa’nın karşısına çıktı, sert bir selam verdi, el sıkıştılar.

“Hoş geldiniz, Paşam. Emrinizdeyiz…”

Mütercimler, Bu vatan Böyle Kurtuldu “Onlar Bizim İçin Öldüler” 8.Baskı s.166

Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.

Samsun’da tütün iskelesine atılan bu adım ile temsilen verdiğimiz mücadele başlangıcı kabul edilmiştir ama İzmir işgal edildiğinde Osman Nevres (Hasan Tahsin) işgale dayanamayıp Yunan Efzon Alayı işgal askerine ilk kurşunu sıktığında daha Mustafa Kemal’i tanımıyordu bile. Ama Ulu önder M.K Atatürk daha Samsun’a gelmeden önce Kafasında planlarını yapmış, kurtuluşa gidişin Tam bağımsız Cumhuriyet olduğunu ve bunun ateşinin mutlaka Anadolu’dan yakılması gerektiğine emin olmuştur.

İşte ulu önder denilmesinin sebebi de budur. Çünkü Atatürk vizyonuyla ileri görüşlülüğüyle Başta Türk milleti olmak üzere tüm Dünya halklarına davranışları ve fikirleriyle önderlik etmiştir. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır:“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”

Mustafa Kemal Atatürk Gazi Ankara Kız Lisesi Öğrencileri ile… Genelkurmay Arşivleri

Bu sebepledir ki 19 Mayıs 1919 günü Atatürk ün Samsun’a çıkışı “Gençlik ve Spor bayramı” olarak kutlanılmaktadır.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Atatürk’ün Bursa Nutku

Tüm Türk milletinin “19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” kutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” üzerine 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir